tota l'actualitat de km0
28 setembre 2022 \ Tornar al blog

Manifest per la flexibilitat de la demanda a Espanya

Signem el manifest pel desenvolupament de la flexibilitat de la demanda a Espanya perquè:

📍Considerem el desenvolupament d’un marc legislatiu i procedimental que faciliti el desplegament de la flexibilitat de la demanda és un element clau per a una transició amb èxit, d’acord amb la Directiva (UE) 944/2019 sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat.

📍És urgent incentivar la gestió de la flexibilitat de la demanda perquè hi pot contribuir a reduir els costos del sistema energètic per a tots els consumidors. Per això, instem els òrgans reguladors i de govern a desenvolupar una Estratègia Nacional de Flexibilitat de la Demanda a Espanya.

Entenem com a flexibilitat de la demanda la capacitat dels consumidors de reduir, incrementar o desplaçar la seva demanda energètica, mitjançant la gestió del seu consum, generació o emmagatzematge durant un període determinat en el temps.

El procés de transició ecològica i energètica on estem immersos és imprescindible per abordar l’emergència climàtica, i creiem que ha de ser una palanca clau per construir una recuperació econòmica més justa, sostenible i duradora en el temps.

Podeu llegir tot el mafest al nostre linkedIn