tota l'actualitat de km0
7 gener 2021 \ Tornar al blog

Energies renovables i el seu emmagatzematge

En el context actual d’emergència climàtica és necessari dur a terme accions que ajudin en la descarbonització del planeta. Una de les claus per assolir aquest objectiu és la generació d’energia mitjançant fonts renovables (energia eòlica i fotovoltaica principalment). 

A diferència de les energies convencionals, les renovables compten amb un factor limitant com és la variabilitat. És a dir, no hi ha disponibilitat d’aconseguir energia quan no fa sol (energia fotovoltaica) o no bufa el vent (energia eòlica). De la mateixa manera, hi ha molts moments en els quals no hi ha demanda suficient per aprofitar la generació renovable disponible. Aquesta variabilitat en la generació fa que el balanç entre l’oferta i la demanda d’energia sigui inviable mitjançant aquests tipus de tecnologies. És en aquest punt on pren importància l’emmagatzematge d’energia com a eina per disminuir la variabilitat de les energies renovables. D’aquesta manera, pot competir amb les energies basades en combustibles fòssils.

Varietat de tecnologies

Hi ha una gran varietat de tecnologies que van des de grans infraestructures com, per exemple, les plantes hidroelèctriques (emmagatzematge mecànic), passant per dispositius més escalables, com les bateries (emmagatzematge electroquímic), fins a dispositius que s’instal·len a escala residencial, com poden ser els acumuladors d’aigua calenta (emmagatzematge tèrmic).

Emmagatzematge in-front-of-the-meter

El binomi de sistemes d’acumulació i energies renovables poden oferir serveis i/o beneficis tant pels operadors del mercat i xarxes elèctriques, com pels propietaris de les instal·lacions. Per exemple, a escala de generació (tipologia d’emmagatzematge coneguda com in-front-of-the-meter), un parc fotovoltaic o eòlic sense sistema d’emmagatzematge hauria d’abocar la totalitat d’energia generada en el mateix moment de generació, sense tenir en compte les necessitats o capacitats reals de la xarxa. La qual cosa pot derivar en problemes en la distribució d’energia o l’aturada en la producció d’energia del parc. En canvi, amb un sistema d’emmagatzematge, aquesta electricitat no admesa per la xarxa es podria acumular, per tal de fer-la servir en hores amb més demanda. Ajudant, d’aquesta manera, en l’optimització de les xarxes de distribució elèctrica. A més, el propietari de la instal·lació podria obtenir un benefici pel fet d’abocar energia a la xarxa en períodes amb preus de mercat més elevats.

Emmagatzematge behind-the-meter

A escala de consumidor (tipologia d’emmagatzematge coneguda com behind-the-meter), ja sigui industrial, comercial o residencial, els dispositius d’acumulació d’energia també poden ajudar a optimitzar el consum d’energia renovable. Per exemple, bona part de l’energia generada en una instal·lació fotovoltaica residencial durant les hores centrals del dia no s’aprofita. Això és degut a que els principals consums es duen a terme durant les hores en les quals no hi ha sol (matins i nits). Mitjançant un sistema d’emmagatzematge es pot fer servir aquesta energia no aprofitada i, per tant, optimitzar la instal·lació fotovoltaica i augmentar l’autosuficiència energètica del consumidor.

Per tal que les energies renovables tinguin una major rellevància en la transició energètica, que ja ha començat, és imprescindible que vagin de la mà de sistemes d’emmagatzematge i poder així avançar davant les energies convencionals.

 

Autor: Aitor Diaz. Enginyer de mines i Màster en Enginyeria Industrial