Optimització del consum d’energia per a empreses

A Km0 Energy assessorem, proposem, dissenyem i acompanyem al sector públic i privat en l’estratègia integral de reducció i compensació d’emissions i en l’estalvi energètic i econòmic.

Disseny, redacció i operació de la teva instal·lació energètica

A KM0 Energy oferim una solució integral de projectes claus (EPC) en mà que cobreix des de la conceptualització fins a l’operació de la teva pròpia generació i emmagatzemament d’energia en bateries. La nostra proposta de valor es centra en la personalitzacióeficiència energètica i sostenibilitat, garantint un desenvolupament ràpid i fiable. Amb un enfocament de zero emissions, el nostre equip expert acompanya al client en cada etapa, assegurant transparència total i optimització de costos. Confia en KM0 Energy per materialitzar la teva visió energètica amb excel·lència tècnica i compromís ambiental.

Escriu-nos

Sistemes d’Emmagatzemament d’Energia (BESS)

A km0 Energy transformem la competitivitat empresarial amb les bateries. La nostra experiència permet estalviar costos significatius, optimitzant la gestió de càrrega i minimitzant el consum en hores punta. Compromesos amb el planeta, reduïm les emissions de carboni i millorem els indicadors d’eficiència energètica, tot contribuint a una operació industrial més sostenible. Incrementem la qualitat de l’energia, assegurant una alimentació estable i reduint les fluctuacions.

Les bateries són la clau per avançar cap a una transició energètica neta i una indústria descarbonitzada. Aprofita aquesta oportunitat per innovar i reafirmar el teu compromís amb un futur més verd. Contacta’ns i comença a marcar la diferència amb KM0 Energy.

Escriu-nos

Optimització de la factura energètica

A KM0 Energy t’ajudarem a controlar els costos energètics analitzant els teus contractes d’energia. Optimitzem els paràmetres de contractació elèctrica, gas natural o altres combustibles i analitzem els preus d’energia i el model de contractació per a valorar el teu potencial d’estalvi.

Licitem els contractes d’electricitat i/o gas tenint en compte criteris d’energia verda en el cas de l’energia elèctrica, sol•licitant ofertes a comercialitzadores verdes o demanant l’acreditació de disposar de les garanties d’origen (GdO) per a la quantitat d’energia elèctrica venuda.

Escriu-nos

Monitorització energètica

En base als equips consumidors de la teva planta i la distribució de quadres elèctrics, analitzem les necessitats de monitorització de la teva empresa i proposem el desplegament d’equips de submettering i de la plataforma de monitorització de dades.

Amb la monitorització energètica podràs centrar les actuacions d’eficiència energètica en les àrees de més consum de la teva activitat i podràs detectar consums anòmals.

Escriu-nos

Seguiment energètic i d'emissions de CO2

Realitzem tasques de seguiment energètic, tant per a controlar costos com per a valorar estalvis d’accions d’eficiència energètica dutes a terme, o per a detectar patrons anormals de consums.

Realitzem el seguiment de la factura energètica i dels consums amb equips de monitorització energètica o amb el mateix comptador fiscal.

Si a més disposes d’instal•lació solar fotovoltaica, fem el seguiment del balanç energètic de la instal•lació i dels estalvis econòmics i d’emissions associats.

Escriu-nos

Pla d'acció de reducció i compensació d'emissions

Dissenyem una estratègia personalitzada de reducció del consum d’energia i d’emissions de CO2 a les teves instal•lacions, amb mesures per tal d’aconseguir objectius de reducció a curt i mitjà termini.

T’acompanyarem en tot el procés d’implementació de les mesures, des de la cerca de proveïdors i vies de finançament fins al seguiment dels estalvis d’energia i emissions obtinguts.

Escriu-nos

Diagnosis energètiques i auditories energètiques segons RD56/2016

Duem a terme Diagnosis Energètiques o Auditories Energètiques segons el RD56/2016 amb la intenció d’aconseguir el mapa de consums energètics de la planta o edifici, analitzar el nivell d’eficiència energètica de la tecnologia instal•lada i fer propostes d’accions per a l’estalvi energètic i econòmic.

Escriu-nos

Assessorament i implementació de la norma d'eficiència energètica ISO 50001

Assessorem en la implementació del sistema de gestió de l’energia segons la ISO 50001, que ajuda a les organitzacions a implantar una política energètica i a gestionar adequadament els aspectes energètics derivats de la seva activitat, cosa que es tradueix en un estalvi real i quantificable del cost energètic.

Escriu-nos

Registre de la petjada de carboni

Quantifiquem la teva petjada de carboni i realitzem els tràmits del Registre de la Petjada de Carboni, creat pel MITECO, que reconeix els esforços de les organitzacions en el càlcul i la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle generats per la seva activitat.

Escriu-nos

Estudis de potencial de flexibilitat de la demanda

Identifiquem les càrregues flexibles de la teva instal•lació i en quantifiquem la potència flexible, per a un posterior anàlisi de la viabilitat tècnica i econòmica corresponent a la participació en els Mercats de Balanç operats per l’Operador del Sistema Elèctric (REE)

Escriu-nos

Gestió de subvencions en l'àmbit de l'energia

T’assessorem sobre les subvencions disponibles en l’àmbit de l’eficiència energètica i et donem suport en els tràmits de presentació de sol•licitud (redacció de memòries tècniques, recollida de documentació, entre d’altres).

Escriu-nos

Certificats energètics

Realitzem certificats energètics d’edificis existents amb l’eina de certificació CE3X oficial del MITECO.

Escriu-nos

Vols reduir les emissions de CO₂ i els costos energètics de les teves instal·lacions?
No saps com assolir els ODS energètics i ambientals?
Vols a aplicar mesures d’eficiència energètica i autoconsum i no saps per on començar?
Escriu-nos i t’acompanyem i assessorem en el camí de la descarbonització!