tota l'actualitat de km0
23 desembre 2020 \ Tornar al blog

La Transició Energètica de la Ciutadania

Es parla de Transició Energètica, però no només s’ha de focalitzar en temes tecnològics, sinó en el necessari canvi social, imprescindible per posar la ciutadania al centre del sistema energètic.

Les tecnologies per explotar l’energia de fonts renovables són madures, i especialment la fotovoltaica és senzilla i barata de manteniment.

El territori és el rostre de la societat, i la implantació de qualsevol mena d’infraestructura. L’energètica, entre d’altres, modifica aquest rostre d’una forma, moltes vegades, irreparable, que pot xocar amb la voluntat de qui habita aquell espai físic i íntimament emocional.

L’escalfament global que ens porta l’actual crisi climàtica, ens obliga a prendre decisions per mitigar-lo, doncs estem en una senda d’autodestrucció que no té aturador. Els informes científics avalen que al 2028 es podrien superar els 1,5 graus centígrads de mitjana, i entrar en una via de no retorn.

No es tracta de fer por, sinó de ser realistes i cridar a l’acció. La pandèmia del COVID-19 s’està gestionant com una veritable emergència. La ciutadania va acceptar estar tres mesos reclosa a casa. Les autoritats que ho van decidir no van fer cap PowerPoint, sinó que van donar ordres molt clares, d’efecte immediat i amb amenaces de sancions.

En canvi, les ciutats i entitats de tota mena declaren l’emergència climàtica. Però les accions son limitades, d’implantació lenta i amb escassa divulgació per millor coneixement de la ciutadania. No aconseguint l’efecte multiplicador, que seria desitjable, i sense aconseguir que, com a individus, ens sentim interpel·lats.

Si l’opció de la ciutadania fos no fer res, algú aprofitaria l’ocasió per crear nous oligopolis en un escenari de generació renovable, però repetint el model de generació centralitzada, dominada per grans inversors.

La Comissió Europea posa a la nostra disposició una nova figura que farà possible posar la ciutadania al davant de les decisions energètiques del seu municipi o del seu barri, que són les Comunitats Locals d’Energia, també anomenades Comunitats Ciutadanes d’Energia. 

La Directiva Europea sobre normes comuns per al mercat interior de l’electricitat, proposa els ajuntaments com el motor d’aquestes iniciatives, que han de comptar amb la participació activa d’una part de la ciutadania. 

Europa ha avançat molt en la liberalització del sector elèctric, obligant a les empreses energètiques a tenir les diferents activitats, com ara la generació, la distribució i la comercialització, degudament separades i evitant conflicte d’interessos i domini del mercat. En canvi, a les Comunitats Locals d’Energia les dota de la capacitat de fer totes les activitats, i les defineix de la següent manera: 

Entitat jurídica de participació voluntària i oberta que estigui efectivament controlada per accionistes o que els seus membres siguin persones físiques, autoritats locals, inclosos els municipis, o petites empreses, l’objectiu principal dels quals sigui oferir beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus membres o a la localitat on es desenvolupa la seva activitat, més que no pas generar rendibilitat financera. Una Comunitat Ciutadana d’Energia pot participar en la generació, inclosa la provinent de fonts renovables, la distribució, el subministrament, el consum, l’agregació, l’emmagatzemament d’energia, la prestació de serveis d’eficiència energètica, la prestació de serveis de recàrrega per a vehicles elèctric o d’altres serveis energètics als seus accionistes o membres.

Actualment, ja estem fent pilots de CLE a diversos municipis catalans, preparant l’estructura legal per fer-les possibles i el desplegament tecnològic per activar-les, doncs el concepte clau és l’optimització en benefici de tots, és a dir, millors preus per a qui genera, reducció de cost per a qui utilitza l’energia i beneficis per a qui posa els seus dispositius (bateries) a disposició de la comunitat.

Arribats a aquest punt, tornem al principi. La ciutadania s’implicarà i participarà activament en aquestes entitats? Quines han de ser les estratègies per assolir aquest compromís individual en favor de la comunitat?

 

Autor: Santi Martinez. Expert en política energètica i impacte socioeconòmic.