tota l'actualitat de km0
27 juliol 2021 \ Tornar al blog

Pròxima convocatòria d’ajuts incentivadors a l’Autoconsum i l’Emmagatzematge

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència presentat pel Govern central amb l’estratègia per a modernitzar l’economia i fomentar la recuperació del creixement econòmic després de la crisis del COVID-19, inclou més de 27.000M€ associats a inversions, així com un programa de reformes.

En el context d’aquest Pla, el recentment aprovat RD 277/2021, regula un conjunt d’ajuts lligats al desplegament de sistemes d’autoconsum i emmagatzematge amb fons d’energia renovable, així com la implantació de sistemes de climatització renovables en el sector residencial.

Aquests ajuts, en forma de subvencions a fons perdut, vindran gestionats per cadascuna de les CCAA, que disposen fins al 30/9/2021 per a publicar-les. El programa contempla 6 modalitats, i  el sector públic pot beneficiar-se’n dels tres que s’indiquen a continuació:

  • Programa 4: autoconsum i emmagatzematge en el sector residencial, el sector públic i el tercer sector. Catalunya disposarà de més de 35M€ per a aquest programa.
  • Programa 5: incorporació d’emmagatzematge en autoconsums de fonts d’energia renovable, ja existents, en el sector residencial, sector públic i tercer sector. Catalunya disposarà de més de 800.000€ per aquest programa.
  • Programa 6: climatització i aigua calenta i sanitària obtinguda amb renovables en el sector residencial, inclosa l’habitatge públic protegit. Catalunya disposarà de més de 16M€ per aquest programa.

Es podrà subvencionar la inversió en equips i materials, l’obra civil, els equipaments electromecànics, hidràulics, de control i auxiliars, els sistemes de gestió i monitorització, la redacció de projectes, memòries tècniques i direcció facultativa, entre d’altres. A més es contempla la subvenció d’actuacions addicionals, com l’eliminació d’amiant en cobertes o la instal·lació de marquesines per a projectes de solar fotovoltaica.

La intensitat de les ajudes per a les administracions públiques consistirà en un percentatge fixe, que pot arribar fins a un 70% de la inversió inicial tant per a instal·lacions solars, com eòliques, d’emmagatzematge o climatització.

A més, amb l’objectiu d’afrontar el repte demogràfic, s’incrementarà la intensitat de l’ajuda en un 5% addicional per aquells municipis amb menys de 5.000 habitants, i en aquells municipis de menys de 20.000 habitants en entorns rurals els nuclis del qual tinguin menys de 5.000 habitants.

Si voleu engegar la Transició Energètica en el vostre municipi podeu fer-ho de la mà de KM0 Energy. Contacteu-nos i en parlem, la convocatòria s’obrirà ben aviat!