tota l'actualitat de km0
13 octubre 2020 \ Tornar al blog

Potencial flexibilitat de demanda

Un dels reptes al que ens enfrontem en termes d’energia renovable és mantenir un equilibri entre l’energia que es genera i la que es necessita en cada moment. En tot sistema elèctric, l’operador del sistema és l’encarregat de mantenir aquest equilibri.

Com que les fonts d’energia renovable són variables, els desajustos entre la producció d’energia i la demanda augmenten. Per tant, el sistema elèctric haurà de respondre als canvis esperats i inesperats que sorgeixin, i això s’aconseguirà gestionant el potencial de flexibilitat de les empreses i de les llars.

Una manera neta, econòmica i eficient de facilitar aquesta tasca d’equilibrat és a través de la flexibilitat existent en la demanda (resposta a la demanda).

Amb l’aplicació de sistemes de resposta de la demanda es pretén ajustar l’energia que necessiten els consumidors a les necessitats de la xarxa, desconnectant o reduint les càrregues consumidores d’energia elèctrica durant períodes curts de temps. És a dir, amb una varietat d’equips amb major o menor potencial de flexibilitat (escalfadors d’aigua, sistemes de ventilació, vehicle elèctric, instal·lacions de fred industrial, instal·lacions d’aire condicionat…), es pot equilibrar aquesta demanda i producció.

Per tal de subministrar de manera confiable tota l’energia demandada pels clients, s’han de tenir connectats els aparells i la maquinària de diferents instal·lacions a una plataforma IT. Aquesta analitza la flexibilitat disponible i s’encarrega de gestionar el consum instantani dels aparells durant períodes curts de temps, quan sigui necessari pel sistema elèctric, amb afectacions mínimes al seu funcionament.

El gestor de la plataforma (també conegut com agregador) rep una recompensa econòmica per part de l’operador del sistema elèctric per la provisió d’aquest servei, recompensa que es transmet, en part, als propietaris de les instal·lacions que participen en la resposta a la demanda. 

Des de KM0 Energy sabem que combinant la flexibilitat procedent de la demanda i la generació d’energia elèctrica local amb fonts d’energia renovable, es pot arribar a aconseguir un sistema elèctric descentralitzat i de proximitat, totalment lliure d’emissions de diòxid de carboni.