tota l'actualitat de km0
2 desembre 2022 \ Tornar al blog

NOVA VACANT: ENGINYER/A

Des de Km0 cerquem el perfil d’enginyer/a. Ens agradaria incloure en el nostre equip una persona amb proactivitat i capacitat d’autoaprenentatge, amb orientació cap a la innovació.

Els requisits de l’oferta són els següents:

1.1 Es requeriex
– Grau en Enginyeria en Energia, Elèctrica, Electrònica o similar.
– Màster en Energia.
– Nivell usuari Autocad, PVSyst i/o PVSol.
– Coneixements avançats de excel

1.2 Es valorarà
– coneixements en xarxes i instal·lacions de baixa tensió i d’alta tensió.
– coneixements en software de dibuix 3D tipus SketchUp o similar.
– coneixements en software de generació de pressupostos o i amidaments.
– coneixements en instrumentació de mesura (analitzadors de xarxes, cabalímetres, càmera termogràfica…)
– coneixements de mercat elèctric i gas natural.
– coneixements sobre eficiència energètica en edificis i en industries.

1.3 Funcions i tasques
– Disseny d’instal·lacions Fotovoltaiques sobre terreny i coberta.
– Disseny d’instal·lacions d’emmagatzematge elèctric i punts de recàrrega.
– Realització de tasques de gestió amb l’administració i les companyies distribuïdores.
– Consultoria energètica en l’àmbit de les energies renovables, especialment en el disseny tècnic de Comunitats Energètiques.
– Estudis d’optimització de la contractació energètica (electricitat i gas natural)
– Realització d’auditories i/o diagnosis energètiques (anàlisi de consums energètics i proposta d’actuacions d’eficiència energètica) incloent tasques de recollida de dades a camp.

1.4 Aptituds
– Nivell d’anglès alt.
– Capacitat d’adaptació.
– Treball en equip en un context d’alt grau de teletreball.
– Capacitat d’anàlisi.
– Bon nivell de redacció.

Pots enviar la teva candidatura a:

Info@km0.energy

Moltes gràcies!