tota l'actualitat de km0
1 juliol 2021 \ Tornar al blog

La llum més barata gràcies a l’Ajuntament

Els Ajuntaments poden impulsar Comunitats Energètiques, que facin que l’electricitat que paguem a les llars tingui un cost inferior.

Actualment ja hi ha diversos ajuntaments a Catalunya que han posat en marxa la creació de Comunitats Energètiques, consistents en instal·lar sistemes de generació fotovoltaica a les teulades d’edificis públics, com ara la del propi Ajuntament, casals, pistes poliesportives o altres, que serveixen per reduir la despesa d’aquestes instal·lacions, però que també es poden compartir amb els comerços i les llars que hi hagi a una distància màxima de 500 metres.

Qui paga aquestes plaques fotovoltaiques? Doncs hi ha dues fórmules principals, el propi Ajuntament o aquells que en vulguin fer ús, a continuació les expliquem.

Si és l’Ajuntament qui fa la inversió, ens trobarem davant d’una inversió pública de la que en gaudiran persones o negocis privats i, amb aquest esquema, la forma de fer l’intercanvi és cobrant una taxa amb la que es repercuteixin tots els costos a aquells que n’obtinguin el benefici. En els casos en que s’està aplicant, per posar un exemple, una taxa de 58 euros anuals, comporta un estalvi d’uns 110€ anuals.

Si és la ciutadania qui fa la inversió podem partir de dos supòsits, el primer pot ser algú que disposa de teulada i s’hi vol posar plaques solars, i el segon qui no té una teulada on posar-les. En el primer cas, s’ha de tenir en compte que és més barat instal·lar quatre plaques a una teulada on n’hi ha 30 més, que no pas fer una instal·lació individual de quatre plaques sobre la pròpia teulada. En el segon cas, s’obre una opció per disposar d’un sistema d’autoconsum per a aquelles famílies o comerços que no disposen de teulada pròpia. Es aquests escenaris, l’Ajuntament cedeix teulades a canvi d’un cert volum d’energia gratis, i els que fan la inversió la recuperen de la mateixa manera que si ho haguessin fet a casa seva, però amb uns costos inferiors.

Qualsevol dels models enceta una nova relació entre ajuntaments i ciutadania, en benefici de tots, però per primera vegada al voltant de l’energia, que serà renovable, de proximitat i més barata.

Autor: Santi Martínez Farrero. Director General de KM0 Energy