tota l'actualitat de km0
28 juliol 2022 \ Tornar al blog

KM0 Energy obté la certificació B Corp

KM0 Energy va néixer al febrer de 2019 amb l’objectiu d’innovar en el sector energètic i activar la
transició energètica a Catalunya, amb un model renovable, eficient i distribuït, atorgant el màxim
protagonisme a la ciutadania.

L’equip, els objectius, i el procediments estaven alineats quan es va iniciar el procés d’auditoria per
obtenir la certificació B Corp, el 16 de juliol del 2021 després de participar en un programa
d’entrenament en valor compartit liderat i finançat per ACCIÓ a través del Clúster d’Energia Eficient. Un
any desprès, havent seguit un procés de treball intens i de reflexió interna, l’empresa ha superat
l’auditoria i ha obtingut la certificació, que és un reconeixement i al mateix temps una motivació extra per
continuar millorant en aspectes socials i mediambientals.

KM0 Energy ja treballa a més de 100 municipis catalans, desenvolupant diverses formes de Comunitats
Energètiques i ara una d’abast comarcal al Pallars Jussà, amb la seva visió especial pel que fa el
respecte pel territori i el diàleg amb la ciutadania.
B Corp es un moviment global de persones que fan servir la força de les empreses com a motor de
canvi.

Les B Corps són companyies que estan construint una economia més inclusiva i sostenible per a totes
les persones i el planeta. A diferència de les empreses que només persegueixen fins econòmics, les B
Corps compleixen amb els estàndards més alts d’acompliment social i ambiental, transparència pública i
responsabilitat legal. Se’ls exigeix legalment que tinguin en compte en la presa de decisions els seus
treballadors, clients, proveïdors, comunitat i medi ambient.

Actualment hi ha 4.400 empreses a tot el món, a 77 països, amb aquesta certificació.