tota l'actualitat de km0
17 juny 2021 \ Tornar al blog

Gestió de la demanda. Aquí i ara.

Estic segur que al meu avi li va semblar vertiginós passar de tenir electricitat al poble el 1921, a disposar de televisor en un bar a cinc quilòmetres de distància, en només cinquanta anys.

L’evolució transcorre en trams que mirant cap enrere ens semblen llargs i estables, però mirant sota els nostres peus donen la sensació de moviment continu amb tendència al creixement geomètric en un sistema on regna l’entropia.

Si ens acostem als nostres dies, el 1980 es van començar a fer servir comptadors digitals amb la finalitat de simplificar el procés de lectura de comptadors, i en la dècada del 2000 es va fer el primer gran desplegament de comptadors, anomenats intel·ligents, a Itàlia. Les dades començaven a ser importants per al sector elèctric. Han passat quaranta anys, i les dades i metadades han cobrat rellevància, passant d’optimitzar l’operativa de les empreses elèctriques, a proveir d’informació als usuaris sobre el seu patró de consum i com optimitzar el seu cost energètic, recolzant-se en sistemes d’Intel·ligència Artificial.

En 100 anys, disposar de subministrament elèctric ha passat de ser un luxe a un servei bàsic, al temps que la informació sobre els fluxos energètics li ha robat el protagonisme.

Disposem de telecomunicacions ràpides, robustes i barates, de serveis de valor afegit en el núvol, d’intel·ligència artificial i de tecnologies desenvolupades en l’última dècada, la convergència ens permet afirmar que, en cas d’haver-hi una incidència a la xarxa elèctrica, és tan segur posar en marxa una central de generació com reduir la demanda.

La qualitat de servei del sistema elèctric, en els països desenvolupats, és molt alta. En el món analògic això s’aconsegueix gràcies a la disponibilitat de centrals que estan aturades o funcionant a baix rendiment, que representen un cost fix important per al sistema, ja que només s’activen quan el gestor de sistema identifica un problema de subministrament en alguna zona geogràfica. En el món digital es pot disposar de la mateixa qualitat de servei, però amb costos variables, activant la gestió de la demanda només quan el sistema ho requereix, sense que això representi el manteniment de grans infraestructures.

Perquè això sigui possible, ha de tenir lloc un canvi de rol per part de les empreses, en el sentit de passar de ser simples consumidors a actors de sistema, prestant serveis de flexibilitat pels quals rebran una compensació econòmica important.

El cas més senzill de gestionar i explicar és el del fred industrial. Una empresa que disposi de frigorífics en funcionament continu pot oferir, en determinats trams horaris, que s’aturin els compressors, o que redueixin la seva activitat, ja que si l’aïllament és correcte aquest canvi no afectarà el contingut dels frigorífics. A l’efecte de gestió de la demanda, es produirà una reducció de consum, ja que aquests sistemes de denominen flexibles.

En una situació de problemes de generació o de restriccions tècniques, el gestor del sistema, o el distribuïdor de la zona, poden demanar que s’activin serveis de gestió de la demanda, reduint el consum per compensar una falta de generació, i això ho faran oferint un preu elevat per aquesta solució ja que, insistim, és un cost variable que evita la creació d’infraestructures que s’han de mantenir 365 dies a l’any.

Necessitem que la generació renovable augmenti per fer front al repte que planteja l’escalfament global, però no hem d’oblidar que és un tipus de generació intermitent i de predicció difícil, per la qual cosa és imprescindible que siguem capaços de gestionar la demanda en volums importants per disposar d’un sistema estable.

El sistema energètic, i l’elèctric en particular, han demostrat poca habilitat o voluntat de comunicació i transparència amb els seus clients, i ara els necessita.

La Comissió Europea exigeix ​​posar la ciutadania al centre del sistema elèctric, i serà imprescindible trobar estratègies comunicatives i retributives que els sedueixin.

És temps d’avançar en la gestió del potencial de flexibilitat de les empreses, estant sempre atents a l’aparició de la següent tecnologia, que apareixerà … demà.

Estem fent pilots, sense cost per als interessats, per valorar el potencial de flexibilitat de les empreses i portar-lo al mercat a finals del 2021. Ens agradaria parlar amb tu!

Autor: Santi Martínez Farrero. Director General de KM0 Energy

Article publicat a la revista de la Fundació Empresa i Clima