tota l'actualitat de km0
16 març 2021 \ Tornar al blog

Emissions globals de CO2

La crisis de la COVID-19 va originar al 2020 la caiguda anual més gran de les emissions mundials de CO2, en el sector energètic. Però a finals de l’any passat hi va haver un repunt d’un 2%, a causa de la manca de polítiques d’energia neta i de la recuperació econòmica, un avís de que no s’estan prenent les mesures adequades.

L’AIE va demanar als governs posar l’energia neta al centre dels seus plans d’impuls econòmic, però les xifres actuals mostren que estem tornant als negocis intensius de carboni.

Les emissions de diòxid de carboni a la Xina, la India, Brasil i EE.UU., van augmentar durant el 2020, degut a l’acceleració de l’activitat econòmica i a la relaxació de les restriccions.

Probablement les emissions globals s’incrementin el 2021, però som optimistes ja que:

  • La Xina s’ha fixat l’objectiu de neutralitat de carboni.
  • Els EE.UU. s’han reincorporat a l’Acord de París i situen el clima al centre de les seves polítiques.
  • La Unió Europea segueix amb el Pacte Verd i els seus propòsits de recuperació sostenible.
  • La Índia ha apostat per les energies renovables.
  • El Regne Unit està apostant per un impuls global cap a una acció climàtica més forta  a la COP26 de novembre.

Per tal d’encaminar una via sostenible, l’AIE publicarà el 18 de maig de 2021 el primer full de ruta integral del món, perquè el sector energètic arribi el 2050 a zero emissions netes. Però això només es podrá aconseguir a partir d’unes polítiques i accions energètiques ben definides.