tota l'actualitat de km0
29 desembre 2020 \ Tornar al blog

El 2025 les renovables seran la primera font global d’energia elèctrica

L’actual pandèmia per coronavirus ha donat al planeta l’oportunitat de prendre aire i mentalitzar-se que l’únic camí per tenir un futur és apostar per la descarbonització i cambiar el nostre sistema energètic i de consum. 

L’informe de Renovables 2020, publicat per l’Agència Internacional d’Energia (AIE), pronostica un creixement imparable de les energies renovables: hidroelèctriques, solars i eòliques.

Fatih Birol, Director Executiu de l’AIE, va afirmar que: “Al 2025 les renovables estan destinades a convertir-se en la major font de generació elèctrica en el món i posar fi a 5 dècades de carbó com a primer proveïdor”.

Es preveu que al 2021 Europa i la India liderin un augment d’energies renovables. Això és degut a que una gran quantitat de projectes d’energia eòlica i solar fotovoltaica subastats entraran en funcionament, després dels retards deguts no només per la Covid-19 sinó també per negociacions de contractes i desafiaments d’adquisició de terres. 

El creixement està recolzat per les polítiques dels Estats membres per complir amb l’objectiu d’energia renovable del bloc per 2030.

A més, les renovables són cada vegada més eficients i els costos de producció més econòmics, fet que les fa més accessibles.