tota l'actualitat de km0
23 octubre 2020 \ Tornar al blog

Ciutats post COVID-19: cap a la descarbonització

Les lleis del Canvi Climàtic i la Transició Energètica preveuen la descarbonització, a Espanya, abans del 2050. Per tal d’aconseguir-ho és fonamental disminuir les emissions contaminants a les ciutats, impulsant les energies renovables i els vehicles elèctrics.

Arribar als límits de l’Acord de París comporta uns grans esforços. S’ha de limitar l’augment mig de la temperatura per sota de 1’5º, però no aconseguir-ho és posar el planeta en un camí sense retorn. En la mateixa línea tenim el Pacte Verd Europeu, que busca millorar el benestar de les persones, canviant el model ambiental i energètic.

Com ja sabem, el coronavirus està produint diferents efectes sobre el planeta, i el confinament ens va fer mirar cap a les conseqüències del canvi climàtic. Al reduir la mobilitat i el funcionament d’algunes indústries, es va aconseguir una menor generació de diòxid de carboni i d’altres emissions nocives per la salut.

En la recuperació econòmica i social, és imprescindible el rol de les ciutats com a agents de primera magnitud, per això s’està fomentant l’ús de transport públic, bicicletes i patinets, i incentivant la compra de vehicles elèctrics.

En un futur proper s’espera la descarbonització urbana, respectant molt més el medi ambient. Amb un desenvolupament econòmic més segur, disposant de millors eines i recursos, per poder viure en entorns urbans més sostenibles i saludables.