Km0 Energy

Què fem?

A Km0 Energy estem especialitzats en la promoció de projectes d’energies renovables d’escala local. Estructurem el finançament dels nostres projectes per facilitar la participació d’entitats locals i contribuir al desenvolupament del territori

Cas pràctic

Un megawatt
per poble

A Catalunya hi ha aproximadament mil municipis. Si cada municipi genera 1 megawatt (MW) d’energia renovable, tots junts produirem 1 gigawatt (GW), el mateix que una central nuclear. A Km0 Energy ens hem proposat arribar a l’1 GW el 2030.

1 MW de palques
solars ocupen

1,5 Ha

1 MW de plaques
solars costen

1 milió d’euros

1 MW de plaques
solars produeix

1.600 MWh per any

1.600 MWh per any
és el consum d’unes

500 llars