Km0 Energy

Noves tendències del sector energètic

Per assolir els reptes el 2030 no n’hi ha prou a tenir visió i incidència en els debats del sector. Cal també detectar les noves tendències tecnològiques, socials i legislatives com són l’emmagatzematge i la flexibilitat de la demanda energètica.

L’equip de professionals de Km0 Energy participa regularment en els principals entorns d’innovació nacionals i internacionals per tal de poder assessorar els nostres clients amb les millors oportunitats energètiques. Només així podem fer-les viables i implementar-les.

Projectes d’innovació

Desenvolupament del model de mercats locals
Plataforma d’optimització de recursos distribuïts
Km0 Energy